Kommersiella fastigheter

Lokaler för kommersiell verksamhet

Specialanpassad fastighet i Gustavsberg

Just nu bygger vi en fastighet för kommersiellt ändamål på Leveransvägen 9, vid Värmdö Marknad i Gustavsberg. Vi kommer äga kvar fastigheten och hyra ut till företag. Ett riktigt bra koncept – bra för både plånboken och miljön, då man bara hyr de ytor man verkligen behöver. Lokalerna börjar byggas i månadsskiftet augusti/september 2020 och står färdiga andra eller tredje kvartalet 2021.
Hökerum Bygg AB står för totalentreprenaden. Fastigheten är totalt 7.900kvm.

100% av ytan är uthyrd till fyra olika hyresgäster; ett gym, en anläggning med elva paddelhallar och ett par andra företag.

 

Vi har god kapacitet att uppföra specialanpassade industrifastigheter, likt Lyftkranen 9 i Länna. Ett framgångsrikt upplägg är ett samarbete där du som kund är med och utformar lokalerna efter dina behov och där vi sedan tillsammans hittar så kostnadseffektiva och smarta lösningar som möjligt. En stomme som håller länge och ger bra energivärden är en självklarhet. Ofta är solpaneler på taket en bra lösning för att optimera energivärdena och tillföra minimalt med energi.

Hyra eller köpa?

– Vi är öppna för båda alternativen

Om det inte är aktuellt för er att äga fastigheten där ni driver er verkasamhet är vi öppna för ett alternativ där vi äger och förvaltar lokalen åt er.

Kontakta oss för ett möte eller en snabb tidig offert

BERÄTTA FÖR ANDRA